Serbian Print

Promena vizuelnog identiteta

Identitet , identitet, brending , brending…

                                                                         Zapis iz Macanovog vremeplova

Kada je Radoslav Mačinković Macan odlučio da osveži vizuelni identitet Štamparije Mačinković , saopštio je svoju želju na njemu svojstven način : Ja bih ovo sve promenio , a da ostane isto , samo da bude lepše…

To je bio i brief i projektni zadatak.

Ima promena u istoriji dizajna i primeni u praksi grafičkog oblikovanja , da se stvari menjaju u skladu sa vremenom i trendovima , da bi ostale iste. Sasvim je dovoljan primer i primena tog pravila u slučaju logotipa Coca Cole.

Elem , Macanovu želju u stvarnost je pretočio Slobodan Jovanović Coba. Za sve , koji prate svet dizajna i brendinga ,jasno je o kome je reč. Mogao sam napisati samo Coba i bilo bi jasno , bez ikakve dileme.

Coba je , međutim otišao nekoliko koraka dalje. Promenu , odnosno redizajn vizuelnog identiteta vešto i efektno je usmerio na put rebrendinga . Taj sistem procesa rebrendinga sadržajno je bio ispunjen kompleksnim sistemom značenja , željenih projekcija , aplikacija , primene i ekstenzija.

U stvarnosti to je značilo , da je Coba – u pravom smislu te reči odlučio da u praksi proveri Macanovo štamparsko umeće. Dosta kompleksna i zahtevna grafička rešenja, nimalo jednostavna za sito i tampon štampu , preslikače ili gravuru , koja su se odnosila na samu Štampariju , primenjena su na raznim materijalima , artiklima , i oblicima. Svako od tih rešenja na pomenutim sredstvima promotivne podrške imalo je i karakterističnu poruku, koja je izražavala funkciju tog sredstva promotivne galanterije, ponaosob.

Tako je nastao celovit sistem identiteta i otpočeo proces izgradnje korporativnog brenda . U tim vremenima nastala je i , meni omiljena , motivaciona poruka…Za sada samo ne štampamo na nebu , ali tražimo rešenje…

Pokazalo se i dokazalo da u komunikaciji prilikom kreiranja vizuelnog identiteta i procesa rebrendinga , da sve što je konceptualno sumnjivo i nejasno, opredmećeno , odnosno urađeno je potpuno nesumnjivo i savršeno jasno. U procesu izgradnje brenda to je , sasvim prirodno i smišljeno projektovano na samom početku dovelo do , sad aktuelne poruke – slogana : Šta vidiš , to i dobiješ. A ima šta da se vidi.

Zato ne verujem u stereotip , da obućar ima raspale cipele, a zidar nemalterisanu kuću.

Naprotiv.

Primer redizajna vizuelnog identiteta i procesa rebrendinga Štamparije Mačinković je primer doslednosti u čijoj srži je lični i poslovni identitet aktera tog procesa.

Ljubomir M. Ratković

Newsletter form append
Chat button