Serbian Print

Sito štampa

Prednost sito štampe je visok kvalitet otiska i njegova trajnost. Toliko. Imate reklamnu kampanju? Potrebu za kišobranima u jesen? Majicama pred letnju sezonu? Radne kombinezone i opremu tokom cele godine? Neka se vaš brend vidi i neka dugo traje. Mi možemo da vam pomognemo u tome. Jer je naš otisak kvalitetan i traje dugo. Ponekad i duže od brenda.

Sito štampa je tehnika kojom je moguće ostvariti otisak na gotovo svim predmetima sa ravnom površinom. Pogodna je za štampu na plastici, drvetu, keramici i sličnim podlogama raznih oblika i namena. Posebnu primenu nalazi u tekstilnoj industriji za štampu najraznovrsnijih tekstilnih materijala.

Ova štamparska tehnika je veoma popularna kada je reč o velikim tiražima, jer iako je inicijalna cena viša nego kod ostalih tehnika, cena pojedinačnog otiska u velikim serijama je neuporedivo manja nego u drugim štamparskim procesima.

Prednost otiska dobijenog kroz proces sito štampe naše štamparije na ovaj način je visok kvalitet, kao i njegova trajnost. To je razlog zašto se prilikom izrade najkvalitetnijih reprodukcija poznatih slika, kao tehnika isključivo koristi sito štampa.

Naše mogućnosti

Posedujemo Maquina impresion manual modelo 6C/3BG mašinu koja podržava šestobojnu sito štampu u punom koloru. Edukovani kadar kojim raspolažemo u stanju je da na ovoj mašini ostvari 6000 jednobojnih otisaka dnevno, dok se kod višebojnih otisaka vreme izrade uvećava.

Newsletter form append
Chat button