Serbian Print

6 stvari koje štamparije mogu da urade kako bi pomogli pri očuvanju životne sredine

Svesni smo da ljudi svakodnevno zagađuju životnu sredinu. Posledice su veoma ozbiljne i sve češće i češće se naučnici oglašavaju ne bi li skrenuli pažnju na problem zagađivanja životne sredine. Kako i sve druge, tako i print industrija može da bude poprilično opasna za životnu okolinu i prostor u kome živimo. Na našoj planeti svakog minuta nestane površina šume veličine 50 fudbalskih terena. Zato smo mi odlučili da ne budemo deo problema već da damo mali doprinos očuvanju naše okoline. Ovo su neki od načina kako štamparije mogu da očuvaju životnu sredinu i prostor oko sebe.

Eco-friendly boje

Umesto boja koje u sebi sadrže petrolej koji je veoma štetan po okolinu, bolje je koristiti visoko-kvalitetnu boju koja se bazira na povrću. Ovaj tip boje svakako ne utiče na kvalitet štampe. Ne proizvodi štetan otpad i sirovine koje se koriste za dobijanje boje su obnovljive, a svaki neiskorišćeni materijal je moguće reciklirati.

Štamparska tehnologija bez otrovnih hemikalija

Koristimo opremu koja ne sadrži štetne i otrovne hemikalije. Ove ploče imaju duži radni vek nego obične koje su pritom i mnogo opasnije i sadrže štetne sirovine. One takođe veoma efikasno pomažu pri smanjenju otpada sa ploča za štampanje, te utiču na smanjenje širenja štetnog ugljenika.

Koristite biorazgradive proizvode

Kod nas, u štampariji Mačinković, koristimo velik broj biorazgradivih proizvoda poput torbi, olovaka, notesa. Sav taj, uslovno rečeno, mali kancelarijski materijal koji je trošan i koji se vrlo lako zagubi je biorazgradiv. Na taj način još malo doprinosimo zaštiti životne sredine. U struci koja je „prljava“ i može da šteti okolini jako je bitno naći što više rešenja kako bismo je očuvali i zaštitili.

Reciklirajte!

Koliko samo otpada u vidu papira, boja, ploča, drvenih paleta, plastike dnevno bude bačeno? Svako ko ima iole ozbiljniju štampariju zna da se svakodnevno gomilava previše otpada koji ne samo da popunjava prostor, nego nekad može da bude i štetan. Zato smo mi u štampariji Mačinković odlučili da sav otpad i materijal koji ne može da bude iskorišćen recikliramo.

Zelena Energija

Ovo je na našim prostorima teže jer je alternativna energija koja je praktično „čista“ za životnu okolinu nije dostupna kao u bolje razvijenim zemljama. Ali će u skorijoj budućnosti sigurno biti dostupnija, i moći će se u najgorem slučaju kupiti za prihvatljive novce. Svakako je vredno uložiti u očuvanje životne sredine jer ipak, kada je prostor u kome živimo i prostor u kome će da rastu naša deca i buduće generacije ne treba praviti kompromis.

Birajte pažljivo kompanije koje vam dostavljaju robu

Kao što i mi, u štampariji Mačinković vodimo računa o životnoj sredini, i trudimo se da poslujemo što „čistije“ tako nam je i važno da naši partneri koji nam dostavljaju robu i materijal budu svesni da je očuvanje životnog prostora veoma važno. Poslujemo samo sa firmama koje vode računa i regulišu otpade i sirovine na adekvatan i bezbedan način.

Iako smo svesni da je naš posao ponekad štetan za životnu okolinu mi se trudimo da pratimo poslednje svetske trendove i da učinimo sve što je u našoj moći kako bismo očuvali prostor oko nas. Ovo ne radimo samo zbog nas, nego i zbog budućih generacija kako bi one odrastale u što lepšem i bezbednijem okruženju. Tu smo da postavimo neke nove standarde kada je štampa u pitanju, i to ne samo vrhunskim kvalitetom i dugotrajnošću nego i da svi zajedno doprinesemo očuvanju životnog prostora.

Newsletter form append
Chat button