Serbian Print

Izazovi koje štamparije imaju u saradnji sa obrazovnim ustanovama

Ako imate bilo kakvog iskustva sa radom u visoko obrazovnoj ustanovi sigurno ste se susreli sa brojnim problemima i izazovima vezanih za štampanje i štamparijske usluge. Mnogi univerziteti imaju svoje štamparije u sklopu zgrade ali takođe brojni sarađaju sa spoljašnjim štamparijama. Kada je papir u pitanju male štamparije u sklopu univerziteta mogu da budu više nego korisne, ali kada je sezona obnavljanja kancelarijskog materijala, kalendara, i ostalih potrepština to zahteva bolju organizaciju i pomoć profesionalaca.

Izazov

Čak i oni najmanji fakulteti sa malim brojem studenata i zaposlenih imaju potrebu za štampom. Sve od flajera do štampanja na hiljade personalizovanih hemijskih olovaka za prijemne ispite može da bude velik izazov i u slučaju neuspešno izvedenog posla može da izazove pravu katastrofu i pometnju. Problem sa kojima se štamparije najčešće sreću je kratak rok. Obično univerziteti zanemaruju štampanje i ovaj posao uglavnom ostavljaju za kraj, te većina poslova, nebitno na obim i težinu zadatka očekuju da bude gotov u 24h. To uključuje i preciznu fakturu. Pred svaki upis ili prijemni, fakulteti se javljaju u „minut do dvanaest“ kako bi štampali hiljade hemijskih olovaka, kačketa, majica, i drugog kancelarijskog materijala bez kog je praktično nemoguće završiti posao koji je veoma bitan za sve umešane. Štaviše, ponekad zahtevi koje univerziteti imaju prevazilaze mogućnosti njihovih odabranih štamparija, pa je ne samo posao izazov, već je i praktično nemoguće završiti ga u zadatom roku.

Rešenje problema

Mnogi univerziteti koriste usluge štamparija  koje su im ili najbliže, ili misle da će da uštede na štampanju. Tu nastaju brojne greške i komplikacije. Ako je štamparija mala i nema kapacitete da odradi posao cela situacija će da bude poprilično neprijatna za sve umešane. Mačinković štamparija je upravo zbog takvih izazova automatizovala svoje radne kapacitete kako bi veliki poslovi mogli da se završe u što kraćem vremenskom periodu. Na taj način, sa adekvatnom i profesionalnom opremom se rešavaju stresa i svi zaposleni u univerzitetu, i studenti, a i ljudi koji rade u štampariji. Odgovornost štamparije je prevelika, i mi praktično smanjujemo sve rizike sa najkvalitetnijom štampom, mašinama, i zaposlenima koji imaju iskustvo da odgovore na sve izazove koje saradnja sa univerzitetom nosi.

Newsletter form append
Chat button