Kako radimo

Osnovno pravilo naše štamparije da je definicija ili svrha štampe originalno grafičko rešenje reprodukovati u isto tako originalne kopije, u tiražu koji klijent zahteva.

Iako je proces pripreme, organizacije i procesa štampe standardizovan, za nas je svaki posao nov početak stvaranje originalnog. Kada klijent to prepozna ili odobri, znamo da smo uspeli.

Štampamo na svim vrstama materijala (osim neba) i na cilindričnim, sfernim i savijenim oblicima.